Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau –Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.auginkpats.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau - Pirkėjas) ir Danguolės Miknevičienės Individualios veiklos nr.  020322.

(toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes www.auginkpats.lt elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Elektroninės parduotuvės prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paslaugos už Lietuvos Respublikos ribų teikiamos atskiru susitarimu.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas, užpildęs kontaktinę informaciją, išsirinkęs prekes ir suformavęs pirkinių krepšelį, susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Siųsti užsakymą“.

2.2.Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo –   pardavimo sutarties su Pardavėju ( išskyrus šiame skyriuje 3.3 punkte nurodytą išimtį), pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu danguole@auginkpats.lt, per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos.

3.3. Pirkėjo teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos pirkimo pardavimo sutarties netaikoma jei yra pažeista ar kitaip paveikta grąžinamų prekių originali pakuotė.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą bei priimti užsakytas prekes.

4.2. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti arba pranešti apie tai Pardavėjui el.paštu danguole@auginkpats.lt.

4.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas

nesumoka už prekes pagal pateiktą apmokėjimo informaciją per 5 (penkias) kalendorines dienas.

5.3 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.

5.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

6. Pardavėjo pareigos

6.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui kai kurių užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius tokią prekę priimti, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas (jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas) nuo atsisakymo gavimo dienos.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje www.auginkpats.lt suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes apmokėdamas banko pavedimu į Danguolės Miknevičienės Individualios veiklos nr.  020322 banko sąskaitą per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo apmokėjimo informacijos gavimo.

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekės yra pristatomos visoje Lietuvoje per 2-5 darbo dienas nuo apmokėjimo Jūsų pasirinktu būdu ( registruota „Omniva“ siunta atsiimant iš paštomato 2,80 Eur, kurjerio pristatymas – 10,00 Eur) į pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

8.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristačiusiu Pardavėjo atstovu („Omniva“ darbuotoju ar kurjeriu) vizualiai patikrinti siuntos pakuotės būklę ir turinį.

Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio neatitikimą, pirkėjas privalo siuntos nepriimti. Tokiu atveju prekes pristatęs Pardavėjo atstovas kartu su Pirkėju užpildo laisvos  formos pakuotės pažeidimo aktą, kuriame nurodo rastus trūkumus, nufotografuoja ir pasirašo ant akto. Prekes pristato „Omniva“ darbuotojas arba kurjeris.

 

9. Prekių grąžinimas

9.1 Pirkėjas per 14 (keturiolika) dienų turi teisę grąžinti prekes, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu danguole@auginkpats.lt ir atsiųsdamas užpildytą laisvos formos grąžinimo aktą. Grąžinimo akte nurodomi asmens duomenys – vardas, pavardė, adresas, užsakymo   numeris, grąžinimo priežastis.

9.2. Pirkėjas prekes grąžina savo lėšomis ir jam priimtinu būdu.

9.3.Pardavėjas, gavęs grąžintas prekes, įvertina jų kokybę ir priima sprendimą, apie kurį informuoja Pirkėją.

9.4.Pirkėjo grąžinamos prekės turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo pateikta Pirkėjui.

9.5.Pinigai Pirkėjui grąžinami per 7 ( septynias) darbo dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

9.6. Pinigai už grąžintas prekes pervedami į mokėtojo banko sąskaitą.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės, naudodamiesi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11. Asmens duomenų apsauga

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai.

11.2. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini užsakymo įvykdymui.

 

12. Informacijos siuntimas

12.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais: elektroniniu paštu : danguole@auginkpats.lt ; telefonu : +37061041850.

 13. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.