Pavasarinės trąšos 1kg

2,48 €

Kompleksinės trąšos, skirtos daugeliui auginamų daržovių, vaismedžių, vaiskrūmių, dekoratyvinių augalų, gyvatvorių tręšimui pavasarį prieš sėją ar jau augantiems augalams.

Trąšos aprūpina augalą pagrindinėmis maisto medžiagomis, atstato dirvožemio derlingumą. Maistinės medžiagos yra vienoje granulėje. Tai padidina trąšų panaudojimo efektyvumą, didina derlių bei kokybę.

NAUDOJIMAS IR NORMOS: trąšas išbarstykite tolygiai visama plote arba aplink augalus. Rekomenduojame įterpi į dirvą bei palaistyti vandeniu. Normos: daržovėms - 60-100g/m2; vaiskrūmiams, dekoratyviniams augalams - 60-80g/m2; vaismedžiams (mažiems) - 80-100g/m2 (išbarstoma lajos plote); vaismedžiams (vidutiniams ir dideliems) - 0,5 -1,0kg vienam vaismedžiui.

SUDĖTIS: suminis azotas (N) - 15%, amoniakinis azotas (NH4-N) - 14,5%, karbamidinis azotas (NH2-N) - 0,5%, fosforo pentoksidas (P2O5) - 15% (tirpus vandenyje - 14%), kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje - 14,3%, siera (S) tirpi vandenyje - 12,4%.

SAUGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas vandeniu su muilu. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Prarijus: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną.

Laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios trąšos gali sukietėti ir prarasti kokybę.

Kiekis

Pavasarinės trąšos 1kg
chat Komentarai (0)
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.